Cho Thuê

Cho Thuê Nhà Nguyên Căn
Số 399, đường 1/5, phường B'Lao, Tp. Bảo Lộc
Diện tích: 300 m2 m²
2.500.000 ₫